Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2012

nonlogo
wprawić w ruch to co zawsze stoi

teraz

zatrzymać się w chwili najważniejszej

gdzie siła
gdzie mądrość

zatrzymać wspomnienia czy nimi żyć

gdzie życie
gdzie miłość

bez fajerwerków uczuć - kochać

teraz

potrzebuję  bo kocham 
potrzebuję  bo jeszcze żyje

*

w pełnym słońcu pod księżycem kocham cię


December 16 2012

nonlogo
5435 80c5
Reposted byamfibijnemvtevrrrcherrytomorrowasiaazlazzuuooohhmarigoldstopnegativitybialasmiercmendelmejdinczajnapathetic8nieobecnoscrugiabrianstormjestemagaloveisadogfromhellkotficakatastrofojuzcienielubiedesperateeemelodramaticfoolkazikova
nonlogo
na dnie

w piekle bez uczuć

na dnie

sam 

i tak kocham cię

na dnie

December 15 2012

nonlogo

December 13 2012

nonlogo
2802 49e4
Reposted byzzuuoogketamfibijneblaugranaaaphaere

December 12 2012

nonlogo
szeptem 

cicho człowiek kona
Reposted byamfibijnejnna

December 09 2012

nonlogo
Play fullscreen
daleki od normalności 

December 07 2012

nonlogo
Play fullscreen
nic już nie rozumiem
Reposted bymaciusia maciusia

December 06 2012

nonlogo
rozszarpany 

po co 

prezent 


December 04 2012

nonlogo
masa krytycznych błędów

krytczny stan

brak

brak

Reposted byamfibijne amfibijne

November 27 2012

nonlogo
noce bez snu

dni

niepotrzebne liście 
niepotrzebne drzewa
niepotrzebny dom

noce

bez snu 
bez życia

życie

sen 
nonlogo

November 26 2012

nonlogo
Play fullscreen


zamiast 
namiastka


miasto
drobnostka
błahostka


miłość 
pełnia noc

November 25 2012

nonlogo
nonlogo
przeszyło mnie wspomnienie

ból 

strach

nie uwolnię się 

nie chcę 

kocham

tylko ciebie 

November 24 2012

nonlogo
wrócić jako wygrany
wrócić i zdobyć

wrócić do marzeń
wrócić i kochać

wrócić

November 21 2012

nonlogo
3779 8fe2 500
this pic is 100% soup
Reposted fromivkn ivkn
nonlogo
A monster is not a monster if it does not scare you.
Reposted bysiriusminervaasiaazla

November 19 2012

nonlogo
Play fullscreen
Reposted bysorockaasiaazla

November 18 2012

nonlogo
0291 b8b1
Reposted bysiriusminervabarbDuWeldenvardenzzuuoocieszesieamfibijnethesilenceofthealcoholicwalkingchaosilovellamas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl